ГП на след:
Последно състезание: OAE

Нов закон със стари принципи

24.10.2018 | | коментара Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) разпространи своята позиция във връзка с предстоящото приемане на изменения в Закона за местните данъци и такси, в частта за данъчно облагане на автомобилите.

Според асоциацията, направените промени в Закона увеличават минимално данъка на силно замърсяващите автомобили (с около 30 лева) и по-никакъв начин не способстват за решаването на така важните и необходими за всички нас промени, свързани с подобряване чистотата на въздуха и намаляване на жертвите по пътищата. Време е да си  дадем  ясна сметка за какво ще плащаме повече - за увеличаване бюджета на Здравната каса или за подобряване  на средата, в която живеем.

Ето и пълният текст на позицията:

 

ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ОТОРИЗИРАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Нов закон със стари принципи

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), като пряко заинтересована страна от измененията в Закона за местните данъци и такси в частта за данъчно облагане на автомобилите заявява, че в нормативния акт, както и досега, е продължена порочната практика данъкът да се определя спрямо мощността на двигателя, като се умножава с  коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. С 2,3 пъти се увеличава данъчното бреме за автомобили до 5 години. Резултатът води до това, че колкото по-стар е автомобилът, толкова по-малък данък се дължи. Така нормата има обратен ефект и не стимулира покупките на по-икономични, по-екологични и технически по-безопасни автомобили.

Поради нулевите вредни емисии е в сила  разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ, която освобождава от заплащане на данък автомобилите, задвижвани от електрическа енергия, мотоциклети и мотопеди.

Проучването ни на  данъчно облагане на превозните средства в страните-членки на ЕС показва, че там не се прилага коригиращ коефициент, в зависимост от годината на производство, а се стимулират с данъчни облекчения автомобилите, които са с екологична категория, която се въвежда в годината на данъчното облагане. В тази връзка ААП предлага премахване на коефициента, зависещ от годината на производство на автомобила в имуществената компонента, тъй като той отново нарушава наложилия се в екологичното право принцип „замърсителят плаща”. На практика  в Закона този коригиращ коефициент се отнася само за леките и то по-нови коли, той не се прилага за всички останали превозни средства –  тежкотоварни автомобили, автобуси, морски, въздушни  и т.н.

Не приемаме и  необосновано завишената  скала на размера на стойността на данъка според мощността на двигателя. Определените стойности в различните диапазони варират от 0,34 лв. до 6,30 лв. за киловат. Предлагаме да се определи една фиксирана стойност за 1 kw, която да се умножава по мощността на двигателя  за всички  автомобили.

Подкрепяме предложение за въвеждане на екологична компонента в зависимост от екологичната категория на автомобила за всички превозни средства.

България е държавата с най-стария автомобилен парк в Европейския съюз. По данни на ГД ”Национална полиция” средната възраст на автомобилния парк в страната към  31.12.2017 г. е 19 години.  Леките  автомобили до 5 г.  са  под 3,5% , а  над 10 години са почти 90 %.

Европейската Агенция за околна среда посочи България като една от държавите с най-мръсен въздух в Европа. Мръсният въздух превръща страната ни в едно от най-опасните места за живеене в света. Сред основните замърсители бе посочен и остарелия автомобилен парк. В същото време у нас на практика за автомобили, за които в европейските страни се въвеждат ограничение на движението на високоемисионни автомобили (Евро 4 и Евро 5), проектът на Закона дава преференции.  

Съществен пропуск в Проекта на Закона е липсата на данъчно облекчиние за Plug-in хибриди. Тези автомобили никъде не фигурират като отделен клас. Те имат конструктивна възможност за автономно движение само на ток и за определен пробег между зарежданията се движат като чисти електромобили.

Направените промени в Закона увеличават минимално данъка на силно замърсяващите автомобили (с около 30 лева) и по-никакъв начин не способстват за решаването на така важните и необходими за всички нас промени, свързани с подобряване чистотата на въздуха и намаляване на жертвите по пътищата. Време е да си  дадем  ясна сметка за какво ще плащаме повече - за увеличаване бюджета на Здравната каса или за подобряване  на средата, в която живеем.

-----------

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) е сдружение с нестопанска цел, обединяващо 44 български юридически лица - производители на моторни превозни средства и/или оторизирани представители на производители на МПС за територията на Република България.  ААП представлява 95% от международно утвърдените автомобилни производители, представени в България, с над 66 марки автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети. Асоциацията е създадена през 1993 г. с идеята да подпомогне изграждането на съвременни условия за развитието на търговията с моторни превозни средства в РБългария, както и на всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване, при оптимален екологичен ефект. От 1997 г. ААП е член на Международната организация на автомобилните конструктори (OICA), а от 2007 г. е член и на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

 

Препоръчваме ви:

Вашите коментари

Напиши коментар

Правила за писане на коментари

Горещи Оферти