Начало Автомобилни новини Исторически резултати на PSA Group през 2017 г.

Исторически резултати на PSA Group през 2017 г.

60
0

Исторически резултати отбелязва PSA Group през 2017 г. Компанията има рекордни приходи, обем продажби, текуща оперативна печалба и нетен резултат.

Това е успешно изпълнение на плана Push to Pass и първи конкретни резултати от плана PACE1 за постигане на устойчив и рентабилен растеж на Opel Vauxhall (OV).

Карлос Таварес, Председател на Борда на директорите на PSA Group, каза: „Изключителните резултати на Peugeot Citroën DS, които отбелязват значителен прогрес за 4-та поредна година, са доказателството за нашата способност да постигнем рентабилен и устойчив растеж. Нашият динамичен, фокусиран върху клиентите и социално отговорен подход е в основата на този растеж. Придобиването на Opel Vauxhall е чудесна възможност да увеличим създаването на стойност.“

Дивидент от 0,53 евро на акция ще бъде предложен за одобрение на следващото Събрание на акционерите. През 2017 г. приходите на Групата възлизат на 65,210 млрд. евро спрямо 54,030 млрд. евро през 2016 г., или ръст от 20,7%. При постоянни валутни курсове през 2015 г., кумулативните приходи на Групата нарастват с 12,9%6 през 2017 г. Приходите на автомобилното подразделение PCD възлизат на 40,735 млрд. евро, ръст от 9,9% спрямо 2016 г.

Това увеличение е движено основно от продуктовия микс (+4,5%) и подобрението в обемите и микса на продажби в съответните държави (+4.9%), свързано със световния успех на новите модели на Групата, който компенсира значително негативното въздействие на валутните курсове ( – 1.6%). Приходите на автомобилното подразделение OV възлизат на 7,238 млрд. евро през 2017 г.

Текущата оперативна печалба на Групата (без влиянието на необичайните приходи и разходи) възлиза на 3,991 млрд. евро, което е ръст от 23,4% спрямо 2016 г. Текущата оперативна печалба на PCD Automotive нараства с 33,3% спрямо 2016 г. и възлиза на 2,965 млрд. евро.

Това рекордно ниво на рентабилност от 7,3% е достигнато благодарение на положителен продуктов микс и допълнително намаляване на разходите, въпреки увеличените цени на суровините и неблагоприятните валутни курсове. Текущият оперативен резултат от продажба на автомобили OV е загуба от 179 милиона евро през 2017 г.2

Текущият оперативен марж за Групата без OV възлиза на 7,1% спрямо 6% през 2016 г., а текущият оперативен марж за Групата с OV възлиза на 6,1%. Необичайните оперативни приходи и разходи на Групата оказват неблагоприятно въздействие на стойност – 904 милиона евро в сравнение с начислените през 2016 г. – 624 милиона евро.

Нетните финансови разходи на Групата падат до 238 милиона евро в сравнение с 268 милиона евро през 2016 г. Консолидираната нетна печалба достига 2,358 млрд. евро, което е увеличение от 209 милиона евро в сравнение с 2016 г. Нетната печалба, отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка, достига 1,929 млрд. евро в сравнение с 1,730 млрд. евро през 2016 г.

Планът за постигане на устойчив и рентабилен растеж на Opel Vauxhall, представен на 9 ноември, дава първите си конкретни постижения като организация за съвместно купуване, социални споразумения и намалени разходи.

Банка „PSA Finance” отчита текуща оперативна печалба (без влиянието на необичайните приходи и разходи) от 632 милиона евро, което е ръст от 10,7%. Текущата оперативна печалба на Faurecia (без влиянието на необичайните приходи и разходи) възлиза на 1,170 млрд. евро, което е увеличение от 20,6%.

Свободният паричен поток, генериран от производствени и търговски компании, възлиза на 500 милиона евро, а оперативният свободен паричен поток е 1,554 млрд. евро. Към 31 декември 2017 г. общите стокови запаси на PCD, включващи и тези на независимите дилъри, възлизат на 416 000 автомобила, което е увеличение от 10 000 бройки в сравнение с 31 декември 2016 г.

Нетната финансова позиция на производствените и търговските компании към 31 декември 2017 г. е положителна и възлиза на 6,194 млрд. евро в сравнение с 6,813 млрд. евро към 31 декември 2016 г.

Дивидент от 0,53 евро на акция ще бъде предложен за одобрение на следващото Събрание на акционерите. Планираната дата за сключване на сделки с акции, в резултат на което приобретателят получава право на дивидент, е 2 май 2018 г., а датата за изплащане на дивидента – 4 май 2018 г.

През 2018 г. Групата очаква стабилен автомобилен пазар в Европа и ръст от 4% в Латинска Америка, 10% в Русия и 2% в Китай. Планът Push to Pass поставя следните цели за PSA Group (без Opel Vauxhall):
–    В периода 2016-2018 г. да се постигне текущ оперативен марж8  от продажба на автомобили средно над 4,5% и 6% до 2021 г.
–    Ръстът на приходите на Групата да бъде 10% до 2018 г., спрямо 2015 г., и да се постигне допълнителен ръст от 15% до 2021 г.