Начало Автомобили IVECO приветства решението на Европейския парламент за ролята на възобновяемия природен газ

IVECO приветства решението на Европейския парламент за ролята на възобновяемия природен газ

65
0

На пленарната си сесия Европейският парламент гласува своето официално становище и изменения на предложението на Европейската комисия за регулиране на емисиите на CO2 от тежкотоварни автомобили. IVECO приветства признаването от страна на Европейския парламент на природния газ и особено на неговата възобновяема форма като ефективно средство за декарбонизация на Европа въпреки несправедливите и неточни твърдения относно ролята на природния газ в устойчивия транспорт.

Изменението от сряда, 14 ноември, прието на пленарната сесия от голямо смесено мнозинство в Европейския парламент, изисква от Европейската комисия най-късно до 2020 г. да разработи методология за включване на ефекта от използването на възобновяеми горива в изчисляването на осреднените емисии на автомобилните паркове за производители, които предлагат на своите клиенти CNG и LNG решения.

Пиер Лают, президент на марката IVECO, коментира: „Много сме доволни, че с приетото изменение Европейският парламент признава ролята, която се полага на природния газ за декарбонизацията на транспортния сектор. Ние в IVECO отдавна разглеждаме природния газ като добре развита технология, която е достъпна днес и може да доведе до драстично намаляване на емисиите – с 90% за NO2 и с 99% за праховите частици. Чрез използването на биометан тази технология може да намали емисиите на CO2 до 95% от добива до горенето.

Природният газ действително дава възможност за безпроблемен преход към пълна декарбонизация на транспорта, когато биометанът се произвежда чрез анаеробно разграждане на органични отпадъци, което също така връща компост и хранителни вещества в почвата, като на практика свързва въглерода в органично вещество, постигайки отрицателен въглероден отпечатък. В резултат на нашата далновидност днес IVECO предлага пълна гама от камиони на природен газ, подходящи за всички видове транспортни задачи, включително превоз на тежки товари на дълги разстояния, както показахме на тазгодишното изложение IAA 2018, където влязохме в историята като първия производител с нула дизелови автомобили на щанда си.“

Възприемането на природния газ като напълно развито решение за устойчив транспорт се споделя от институциите и правителствата на ЕС, които подкрепят утвърждаването на технологията чрез редица действия. Изменението, касаещо природния газ, допълва вече приетите мерки, като например финансовите стимули за енергийно ефективни камиони с ниски емисии на CO2 и освобождаването от пътни такси на автомобилите на LNG (втечнен природен газ), обявено в Германия; премахването на акциза върху LNG и облагането на дизеловото гориво с цел финансиране на развитието на LNG инфраструктурата в Полша; и постановленията, издадени във Франция и Италия, за насърчаване използването на биометан, произведен от оборски тор и селскостопански отпадъци, за задвижване на автомобили.

Окончателният доклад съдържа и редица критични точки за сектора, сред които по-строги цели за намаляване на емисиите. Следващата стъпка в законодателния процес е гласуването в Съвета на ЕС, като IVECO и газовият и биогазовият сектор вярват, че държавите-членки ще приемат тази разпоредба, за да ускорят процеса на декарбонизация.