Начало Автомобилни новини Повишиха кредитния рейтинг на Бул Инс

Повишиха кредитния рейтинг на Бул Инс

40
0
Бул Инс,Стоян Проданов

Кредитният рейтинг на ЗД Бул Инс АД бе вдигнат от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). Така компанията запазва стабилната перспектива за изплащане на искове при дългосрочен рейтинг iВВВ+ и краткосрочен ia-2. Сред основните причини, спомогнали за това, са стабилните и добре структурирани резерви на компанията. Към края на септември 2011 г. техническите резерви на застрахователното дружество достигат 108.7 млн. лв., като 29.1 млн. лв. се държат в едни от най-ликвидните финансови инструменти – банкови депозити и разплащателни сметки.

БАКР отличава също така процеса на компанията по преструктуриране на застрахователния портфейл. От миналата година Бул Инс започна процес на увеличаване на пазарния дял на дружеството в сегменти извън областта на автомобилното застраховане. Бул Инс е увеличил общо приходите си по всички застраховки с 16% спрямо същия период на миналата година.

Предвид влошената икономическа обстановка и общия спад на пазара на услуги, увеличаването на кредитния рейтинг на Бул Инс и запазването на стабилната перспектива може да се смятат като сериозно постижение – коментира изпълнителният директор на компанията доц. Стоян Проданов. – Във влошената бизнес среда селективният подход към риска е ключов за запазване на сигурността на компанията. Фактът, че компанията е ориентирана към максимализиране на печалбата, е гарант на нейната стабилност. Към 30 септември Бул инс реализира 1.8 млн. лв. положителен финансов резултат, като се надяваме годишната печалба да повтори резултата от 2010 г., която беше сред най-високите на нашия пазар – добави още доц. Проданов.