Начало Автомобили Безопасността на пътя зависи от качествената поддръжка на автомобилите

Безопасността на пътя зависи от качествената поддръжка на автомобилите

288
0
севрвиз

Безопасността по пътищата зависи от изправността на нашите автомобили. Те се нуждая от непрекъсната поддръжка и ремонти. Качествени ремонти могат да извършат подготвени автомонтьори, разполагащи с необходимата техника и апаратура за диагностика и ремонт. Ремонтът на съвременните автомобили не може да стане в гаража или пред блока. Необходимо е да закараме автомобила си в сервиз. Как да изберем на кой сервиз да се доверим? Има ли той необходимата техника, има ли обучени специалисти? От техните знания и умения зависи нашият живот, както и животът на останалите участници в движението.

Време е да се въведе ред в сервизната дейност, така че да се гарантира качеството на ремонтните работи и оттам изправността на автомобилите, които караме или се возим. В  тази посока ще работи новосъздадената Национална камара на автосервизите в България (НКАБ). Учредители на сдружението са 5 браншови организации, които на практика обхващат почти всички дейности по сервизиране и поддръжка на автомобила: Съюзът на механичните автосервизи, Асоциацията на авторепаратурните сервизи, Асоциацията на автогаз-сервизите, Асоциацията на фирмите  работещи с автогуми и Съюзът на ключарите и автоключарите в България.

Общата цел на камарата е запълването на законово-нормативния вакуум в автосервизния бранш – липсата на правила и законова рамка, регламентиращи авторемонтната дейност, заяви Владимир Дочев, председател на УС на Национална камара на автосервизите в България. „Повишава са броят на пътните инциденти, причинени от неизправни автомобили, поради неправилни и некачествени ремонти и поддръжка, извършени от нискоквалифициран персонал и с резервни авточасти със съмнително качество. Има огромен брой сервизи, работещи в „сивия” сектор, които предлагат услуги със съмнително качество и не поемат гаранции за извършената дейност“, подчерта Дочев. По думите му България остава единствената страна в Европа, в която ремонтът на изключително отговорни системи и агрегати в автомобила (кормилна, спирачна и др.) често се извършва от неправоспособни и несертифицирани механици, което нерядко води до тежки последици. Владимир Дочев допълни, че се наблюдава тенденция към занижаване престижа на професията автомеханик, липсват добре подготвени и мотивирани специалисти, които да отговорят на нуждите на бързоразвиващия се автомобилен сектор. Затова Националната камара на автосервизите в България възнамерява да действа като обединител на усилията за повишаване на пътната безопасност в България. Камарата е отворена структура и в нея могат да членуват всички фирми, работещи в авторемонтния сектор.

Атанас Генов, председател на Национална асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура, сподели, че целта на камарата е да подпомогне изграждането на общественото доверие в бранша – качествени ремонти от квалифицирани специалисти и респективно отговорността за пътната безопасност да остава само у водача.

България е на първо място по замърсяване на въздуха вследствие на стария автомобилен парк и на първо място (за съжаление в негативен аспект) по брой загинали вследствие на пътнотранспортни произшествия на 1000 души. Това заяви Татяна Груева – изпълнителен директор на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), която също подчерта колко важно е техническото състояние на автомобилите да е на ниво. Затова от ААП от години работят за регламентиране на сервизната дейност и въвеждане на регистрационен режим на фирмите в бранша. „Некачествено извършваните ремонти и техническо обслужване на пътните превозни средства е един от факторите с висок риск за безопасността на движението по пътищата и опазване на околната среда. Много от ремонтите на автомобили се извършват от квартални, нерегистрирани и полулегални сервизи, които в по-голямата си част не познават и не спазват изискванията на производителите за техническо обслужване на автомобилите, както и не носят никаква отговорност за качеството на извършените ремонти и последствията от тях“, подчерта още Груева. По думите й регистрационният режим ще позволи последващ контрол от страна на компетентните органи и ще се подобри техническото състояние на парка, което е пряко свързано с безопасността. „От друга страна, това би дало възможност на потребителите да имат информация къде се намира сервиза, каква е неговата дейност, че е легален и че ремонтът ще има гаранция“, допълни още изпълнителният директор на ААП Татяна Груева.

Владимир Илиев – председател на Българска федерация по автомобилен спорт благодари на браншовите организации за обединяването на усилията им и каза, че един от важните въпроси по темата е къде получават квалификацията си монтьорите в сервизите. Румен Дунев от Съюза на автосервизите обърна внимание на заявеното желание НКАБ да обучава настоящи ученици от специализираните гимназии с цел квалификация и реализация на бъдещи специалисти в бранша.  

За постигане на целите си камарата щесъдейства за създаване и поддържане на Централен професионален регистър на автосервизите в България, ще представлява своите членове и защитава в съответствие с националното законодателство професионалните им интереси, ще дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за бранша, ще подпомага разработването на специализирани стандарти за бранша, ще разработва кодекс на професионалната етика в автосервизния бранш, ще работи за недопускане на нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове и ще организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите и др.