Начало Formula 1 News • Новини за Формула 1 Екълстоун потвърди, че води разговори с ЕС относно антиконкуретни практики в F1

Екълстоун потвърди, че води разговори с ЕС относно антиконкуретни практики в F1

49
0

Управляващият търговските права на Формула 1 Бърни Екълстоун потвърди, че води разговори с институции на Европейския съюз относно системата на управление в Гран при и разпределение на приходите.

Еврокомисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер и екипът й провеждат разследване вследствие на подадена от Форс Индия и Заубер жалба. Двата отбора от Формула 1 депозираха документите си пред Еврокомисията през септември 2015 г. Очаква се скоро да има решение дали ще бъде извършена пълна проверка на ситуацията в F1.

„Бяха проведени разговори и те ще постъпят правилно. Все повече се интересуват от антиконкурентните практики при нас”, заяви Екълстоун, цитиран от Аутоспорт.

Жалбата на Форс Индия и Заубер се основава на членове 101 и 102 от договора за функционирането на Европейския съюз, които забраняват влияещи на конкуренцията споразумения и злоупотреба с доминантна пазарна позиция (вж. приложените към материала текстове).

 

Приложение

Договор за функциониране на Европейския съюз

Член 101

1. Забраняват се като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива, които:

а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията;

б) ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвестициите;

в) осъществяват подялба на пазари или на доставчици;

г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия;

д) поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

2. Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са нищожни.

3. Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:

– всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия;

– всяко решение или определен вид решения на сдружения на предприятия;

– всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,

които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, без:

а) да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за постигането на тези цели;

б) да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на съществена част от съответните стоки.

Член 102

Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:

а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи условия за търговия;

б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потребителите;

в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение;

г) поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.