Начало Автомобили Renault изпълни плана си за 2013 г.

Renault изпълни плана си за 2013 г.

29
0
Renault,Рено

Renault изпълни плана си за 2013 г. и има увеличение от 3,1% на регистрациите на автомобили. Приходите на групата възлиза на 40,932 млрд. евро – увеличение с 0,5% спрямо 2012 г.

Положителната автомобилна оперативна печалба е 495 млн. евро спрямо 34 млн. евро през 2012-та, оперативната печалба на групата възлиза на 1,242 млрд. евро (3% от приходите) спрямо 782 млн. евро (1,9% от приходите) през предходната година.

Отдадеността на всички служители на Renault позволи на групата да реализира целите си за 2013 г. в една неблагоприятна среда. Подсилена от този резултат, групата може да започне втората част от своя стратегически план с увереност – коментира Карлос Гон, председател и главен изпълнителен директор на Renault.

Приносът на автомобилите към приходите е 38,775 млрд. евро, увеличение с 0,4% спрямо 2012 г., благодарение на увеличените регистрации и въпреки силно отрицателното влияние на чуждестранната валута. Едновременно с това Групата отчете положителен ценови ефект, отразяващ нейната ценова политика, насочена към повишаване на стойността на марката Renault, и компенсираща слабостта на определени чуждестранни валути.

Автомобилната оперативна печалба е нараснала с 461 млн. евро до 495 млн. евро, представлявайки 1,3% от приходите. Този подобрен резултат е постигнат въпреки отрицателното влияние на чуждестранната валута върху ценообразуването и контрола на разходите.

Други оперативни приходи и разходи възлизат на 1,276 млрд. евро, дължащи се най-вече на предоставянето на 514 млн. евро за покриване на изтеглянето на групата от Иран (отчетено вече през първата половина), 488 млн. евро в снабдяване и обезценка на активи, както и 423 млн. евро в разходи за преструктуриране, свързани основно с подписаното с Франция споразумение за конкурентоспособност. В резултат на това, печалбата преди лихви и данъци възлиза на -34 млн. евро в сравнение със 183 млн. евро през 2012.

Приносът на свързаните компании,най-вече Nissan, възлиза на 1,444 млрд. евро през 2013-а спрямо 1,475 млрд. евро през предишната година (което включва принос от AB Volvo до септември 2012-та).

Нетният приход възлиза на 695 млн. евро, а акциите на групата – на 586 млн. евро (2,15 евро на акция спрямо 6,43 евро на акция през 2012).

Дивидентът от 1.72 евро на акция, непроменен спрямо предходната година, ще бъде предложен за одобрение на следващата годишна среща на акционерите.

Групата очаква стабилизиране на европейския пазар. Едновременно с това растежът на развиващите се пазари, все още задвижван от Китай, е по-несигурен в краткосрочен план. В този контекст Renault цели да увеличи регистрациите и приходите на групата (при постоянни валутни курсове), да подобри оперативната печалба на групата и тази на автомобилното подразделение и да постигне положителен автомобилен оперативен свободен паричен поток.

Ако сте намерили правописна грешка, моля уведомете ни като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.