Начало Автомобили Renault намали въглеродния отпечатък върху околната среда с 10% за 3 години

Renault намали въглеродния отпечатък върху околната среда с 10% за 3 години

17
0

Renault Group пое и постигна публичния ангажимент да намали въглеродния отпечатък върху околната среда с 10% между 2010 и 2013 г. – уникално постижение в автомобилната индустрия.

Тази политика стартира като част от решимостта на групата да намали парниковите газове (и по-специално CO2), отделяни от нейните продукти и дейности, и да играе активна роля в борбата за намаляване на глобалното затопляне.

Renault води екологична политика, прилагана върху всички нейни бизнес линии почти 20 години. И с оглед на непрекъснато усъвършенстване групата Renault е решена да продължи усилията си по време на целия стратегически план, като целта е да се намалява въглеродния отпечатък върху околната среда средно с 3% годишно между 2010 и 2016 г. в съответствие с прогнозите за световните продажби на компанията.

За тази цел Renault стартира планове за действие през целия жизнен цикъл на своите продукти и дейности.

Особено внимание се поставя върху фазата на употреба на автомобила, който генерира голяма част от парниковите газове. През 2013 г. Renault излезе на първо място в Европа като автомобилния производител с най-ниско ниво на CO2 емисиите (средни CO2емисии според NEDC-хомологиран комбиниран цикъл за пътническите автомобили на Renault Group през 2013 в 23 държави (всички държави от ЕС с изключение на Кипър, Малта, Румъния и България). Данните са от AAA-DATA (Association Auxiliaire del’Automobile), подразделение на CCFA, което обработва данните от автомобилния сектор за властите), ниво под 115 г/кмCO2, в гама от все по-икономични автомобили с двигатели с вътрешно горене и гама от електромобили.

Заради извличането на сурови материали, необходими за производството на автомобилите, която дейност съставлява съществена част от въглеродния отпечатък на компанията, Renault продължава усилията си по отношение използването на рециклируеми материали.Компанията е лидер в използването на рециклируема пластмаса, като средната стойност е 11% – показател, който непрекъснато се увеличава.

Renault намалява въглеродния си отпечатък във всички свои дейности. Заводите на Групата намаляват разхода на енергия и увеличават дела на енергията от възобновяеми източници, което може да се види в завода в Танжер (Мароко), проектиран като „завод с нулеви емисии въглерод“. По отношение на логистичния транспорт, компанията прави всичко възможно за намаляване на използваните камиони. Групата също така работи за намаляване на парниковите газове от своите дейности по отношение на обучението, най-вече чрез въвеждане на по-енергоефективно IT оборудване и решения за намаляване на професионалното пътуване.