Замразяване на развитието на задвижващите системи

1420
0

Моля разкажете за замразяване на развитието на задвижващите единици в формулата през годините и дали сме на прага отново да се предприеме такова действие?

Въпрос на Рамадан Топалов.