Начало Лайфстайл Да съхраним ценностите – Дарителската програма на Мото-Пфое със 17-то издание

Да съхраним ценностите – Дарителската програма на Мото-Пфое със 17-то издание

57
0

Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на България има вече 16 издания и навършва 17 години през 2013 г. От 1996 г. насам тя финансира и популяризира инициативи за съхранение на природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни. Основна цел на конкурса е да издири и подкрепи проекти, които се грижат за околната среда и природните ресурси, за културната съкровищница и националната памет, както и да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура. Програмата целенасочено поощрява също детско и младежко участие.

Началото е поставено през 1996 г. с международната тогава инициатива „Европейски награди Хенри Форд за опазване на природното и културно наследство”, осъществявана с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. До 2004 г. програмата се провежда под патронажа на Ford Motor Company, а от 2005-т досега продължава съществуването си изцяло при финансирането и организация от Мото-Пфое.

През ноември 2010 г. Ford Motor Company отличи Филип Пфое – собственик и управител на фирмената група Пфое в Германия и България, с престижната награда „Salute To Dealers” – акт на висока оценка за корпоративната ангажираност на Мото-Пфое с вече 15 години поддържаната в България Дарителска програма за опазването на природното и културно наследство.

Кандидатстването в програмата е изключително лесно – попълнен кратък формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали се изпращат до координационен център в София. Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg.

До 31 октомври т.г. компанията-организатор Мото-Пфое приема неограничен брой проекти в двете направления екология и култура. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Проекти, чиито автори са деца и младежи на възраст до 18 години, участват под ръководството на пълнолетни лица.

Общият награден фонд за 2013 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Експертно жури оценява проектите – председател е д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците, а членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието, както и на организацията WWF.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 31 октомври 2013 г.

Илюстрациите пък представят наградените проекти в Дарителската програма през 2012 г.:

– „Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа” – Изследване и експериментални демонстрации на културното наследство на ранните земеделски общества от периода на монохромния неолит (края на VII и началото на VI хилядолетие пр. Хр.);

– „Опазване на застрашени видове в Поморийското езеро” – Проект за защита на Поморийското езеро – обект на националното, европейското и световното природно наследство и място за живот на множество застрашени растителни и животински видове;

– Клуб „Пъстра трапеза, добра храна“ – Изучаване и приготвяне на здравословна и безопасна храна в духа на националните традиции, в Готварската работилница на 120 ОУ „Г.С. Раковски“, София;

– „Долината на скалните рисунки”Проект за изследване, съхранение и туристическо представяне на древни скални рисунки и графити по поречието на река Искър между Мездра и Карлуково.