Начало BG спорт АФБ с лиценз от Министерството, протест в подкрепа на БФАС

АФБ с лиценз от Министерството, протест в подкрепа на БФАС

534
0
снимка: Lap.bg

Министерството на младежта и спорта (ММС) потвърди, че Автомобилната федерация на България (АФБ) е отново вписана в регистъра на лицензираните спортни федерации.

В същото време Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС), която администрираше автомобилния спорт в последните месеци, е със спрени права. Новината съобщи първо Pitlane.tv вчера, като справка в онлайн регистъра на федерациите го потвърждава.

Ето какво се казва в съобщението на ММС:

„Във връзка с медийни запитвания, свързани с администрирането на автомобилния спорт у нас, Министерството на младежта и спорта уточнява следното: Предвид висящността на съдебните производства Комисията по лицензиране и регистриране към ММС няма отношение към решаването на спорните казуси.

С Определение от 21.07.2022 г., влязло в сила на 10.08.2022г., по адм. дело номер 6303/2022 г. по описа на Върховния административен съд (ВАС) е спряно допуснатото по силата на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) предварително изпълнение на Заповед номер РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предл. 1-во ЗФВС е отнет безсрочен спортен лиценз номер 1, издаден на Сдружение „Автомобилна федерация на България“ (АФБ).

С Определение от 04.08.2022 г. по адм. дело номер 6896/2022 г. по описа на ВАС, е спряно допуснатото по силата на ЗФВС предварително изпълнение на Заповед щ РД-10-2/13.07.2022г. на министъра на младежта и спорта. С нея е издаден безсрочен спортен лиценз номер 106 на сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС).

Последното определение не е влязло в сила, тъй като е обжалвано пред 5-членния състав на ВАС. Образувано е дело номер 9760/2022 г. Към момента все още няма произнасяне на 5-членния състав на ВАС, но съгласно чл. 233, ал. 1 от АПК частната жалба не спира изпълнението на обжалваното определение или разпореждане, освен ако законът предвижда друго.

Във връзка с гореизложеното, АФБ, която е била заличена от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС (регистъра) на основание Заповед номер РД-09-393/18.05.2022 г., отново е вписана в същия.

БФАС, вписана в регистъра на основание Заповед номер РД-10-2/13.07.2022г. на министъра на младежта и спорта, е отписана от регистъра.

Следва да се има предвид, че Определението на 5 чл. състав на ВАС по адм. дело щ 9760/2022г. може да внесе промяна в гореописаната фактическа обстановка и да наложи извършването на нови действия в регистъра.

Едва с постановяването на решенията по същество на спора по адм. дело номер 6303/2022 г. и по адм. дело щ 6896/2022 г. по описа на ВАС, съдът ще се произнесе относно законосъобразността на Заповед номер РД-09-393/18.05.2022 г. и Заповед номер РД-10-2/13.07.2022г. на министъра на младежта и спорта“, съобщават от ММС.

снимка: Lap.bg

Последва веднага реакция от страна на БФАС и част от водещите ни пилоти.

Организирано бе протестно шествие пред Министерството, на което присъстваха председателят на БФАС Румен Дунев, бившият министър на спорта Радостин Василев, както и пилоти, сред които Николай Златков и Иван Влъчков, които бяха докарали и състезателните си автомобили .

Според Дунев Министерството на практика издава едни актове, а после не ги спазва. И се стига до абсурдната ситуация да се дава и отнема лиценза от едната федерация на другата само в рамките на няколко месеца. Според него и към днешна дата АФБ не отговаря на изискванията за лиценз.