Начало Рали Отворено писмо от избрания на 30.05.2014 г. Председател и Управителен съвет на...

Отворено писмо от избрания на 30.05.2014 г. Председател и Управителен съвет на БФАС

22
0
Владимир Илиев

Избраното ръководство на БФАС на 30.05.2014 г. разпространи отворено писмо. Публикуваме пълният текст на писмото.

До: Г-н Радослав Козлеков, председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
До: Членовете на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
До: Членовете на Общото събрание на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

ОТВОРЕНО ПИСМО
от председателя и членовете на новоизбрания на 30.05.2014 г. Управителен съвет на БФАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БФАС,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОС НА БФАС,
На проведеното на 30.05.2014 г. извънредно отчетно-изборно общо събрание на БФАС бяха избрани нов председател на БФАС в лицето на г-н Владимир Илиев, както и нов Управителен съвет в състав 11 души. През последните седмици автомобилната общественост в България все по-често се обръща към новоизбраните председател и УС с въпроси, касаещи управлението на федерацията, подготовката и организацията на Рали България, подновяването на спортната лицензия на БФАС при Министерството на младежта и спорта и др. Оставаме с впечатлението, че в автомобилните среди е формирано погрешно впечатление, че новоизбраният УС ръководи и е отговорен за управлението на БФАС към днешна дата.
Бихме искали да обърнем внимание на някои важни факти и обстоятелства относно функцията на новоизбрания УС на БФАС към този момент, както и своите притеснения за създалата се ситуация в българския автомобилен спорт.
Към настоящия момент решенията на общото събрание от 30.05.2014 г. все още не са вписани в съда, което означава, че досегашното ръководство продължава да е легитимно и ние не можем да влияем върху действията и управлението на федерацията.
Заявлението за вписване беше подадено на 16.06.2014 г.. На същата дата е постъпила и жалба, с която са оспорени всички решения на събранието от 30.05.2014 г. Така вписването ни като новоизбран УС на БФАС е спряно от съда за неопределен период от време, докато не приключи делото по оспорване. Дотогава отговорността за управлението на БФАС, разчитането и разходването на средствата, подновяването на спортната лицензия, обявяването на отчетите при Регистъра на ЮЛНЦ при Министерството на правосъдието, провеждането на Спортния календар за 2014 г. и всички други въпроси са от компетентността на управителния съвет с председател г-н Радослав Козлеков.
С жалбата срещу решенията на ОС от 30.05.2014 г. са оспорени и два много важни за БФАС въпроси, а именно:
– приемане на доклада на УС за дейността на БФАС за 2013 г. и
– приемане на бюджет на БФАС за 2014 г.
Вземането на решения по тези точки от дневния ред е особено важно, за да може БФАС да представи документите към Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието, както и за да може да заяви в пълен набор документите за подновяване на спортната лицензия на федерацията пред Министерството на младежта и спорта.
За да може да поднови лиценза си към Министерството на младежта и спорта Председателят на УС на БФАС като заявител трябва да представи съгласно чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България: бюджет на федерацията, както и копие на акта за приемането му. Бюджетът на БФАС за 2014 г. бе приет на оспорваното ОС от 30.05.2014 г. В тази връзка, ако бъде уважена жалбата, то няма да има акт за приемане на бюджета, който от своя страна е
необходим за подновяване на лиценза.
Легитимният и действащ Председател ще трябва да защитава интереса на БФАС като страна ответник по делата, с които се оспорват решения на Общото събрание от 04.04.2014 г. и на Общото събрание от 30.05.2014 г.
Всички сме свидетели, как висящите съдебни спорове, свързани с БФАС водят до управленска и административна криза. Новоизбраният УС не е вписан, а действащият е в състав, за който не е ясно дали има и половината от необходимите членове(поне 4-ма), за да може да взема каквито и да било решения.
Намираме, че днешната ситуация с два управителни съвета вреди на спорта и трябва да бъде преустановена възможно най-скоро. На ОС от 30.05.2014 г. имахме увереността от старото ръководство, че федерацията ни се предава без задължения и с активи. Като екип не сме съгласни да бъдем заложници на задкулисни игри от настоящото ръководство, които да доведат до тежко наследство, когато бъдем вписани.
Не сме съгласни сегашният Председател и останалият му екип да ни прехвърлят отговорността, когато тотално изпуснат от контрол управлението на БФАС. Затова хората, които легитимно управляват спорта трябва да носят отговорността на собствените си действия и бездействия.
БФАС има спешна нужда от УС, който да функционира и реално да управлява автомобилизма в Република България.
Считаме че като новоизбран УС трябва да се ръководим преди всичко от интересите на автомобилния спорт, които изискват компромиси и отстъпки от личните интереси и амбиции. Затова Ви информираме, че в рамките на следващите дни ще депозираме пред СГС молба за оттегляне на заявлението си за вписване като новоизбран УС на БФАС.
Благодарим на всички Вас, които ни подкрепихте като екип. Не получихме шанс да работим и да се докажем. С правни хитрини някой успя да блокира волята на Вас-членовете, които ни избрахте на 30-ти май.
На ОС бяхме избрани без предварителен сговор, но сега единни декларираме, че за нас управлението не е самоцел и че то има смисъл единствено, ако има и БФАС.
Оставаме верни на дълга си към спорта и всички Вас.

С уважение,
Владимир Димитров Илиев,
Антон Симеонов Антонов,
Иван Киров Киров,
Калоян Йорданов Станчев,
Иван Тодоров Шопов,
Теодор Димитров Тодоров,
Стефан Драганов Златев,
Емил Асенов Маринов,
Милен Генчев Минев,
Христо Лазаров Стоилов

Следва БФАС да публикува отговор на писмото.

Ако сте намерили правописна грешка, моля уведомете ни като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.